Všeobecné smluvní podmínky

DOHODA MEZI ZÁKAZNÍKEM A SPOLEČNOSTÍ HOTELS.COM, L.P.
Vítejte na stránkách Služby skupinových cest webu Hotels.com® (dále jen „webová stránka“). V tomto textu označení „my“, „nám“ a „společnost Hotels.com“ odkazuje na Hotels.com, L.P., komanditní společnost z Texasu a/nebo její pobočky a dceřiné společnosti. Výrazem „vy“ bude označován zákazník, který od nás požaduje skupinovou rezervaci přímo prostřednictvím této webové stránky nebo nepřímo prostřednictvím jakékoliv z našich partnerských organizací, jejichž prostřednictvím poskytujeme služby. Veškeré rezervace, které provedete, jsou předmětem následujících podmínek a oznámení, ve znění platném ke dni provedení rezervace. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z vlastního výlučného rozhodnutí změnit nebo upravit tuto dohodu. V takovém případě bude skutečnost, že budete pokračovat ve využívání této webové stránky, považována za projev vašeho souhlasu s novým či aktualizovaným zněním dohody.

POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Podmínkou toho, abyste mohli tuto webovou stránku používat, je vaše závazné prohlášení, že:

1. váš věk je nejméně 18 let,

2. máte zákonné oprávnění uzavřít závaznou smlouvu,

3. budete tuto webovou stránku používat v souladu se všemi ustanoveními této dohody,

4. budete tuto webovou stránku používat výhradně k provedení skutečných rezervací pro sebe nebo jinou osobu, jejímž jménem jste oprávněni jednat,

5. všechny informace, které jste zadali na této webové stránce, jsou pravdivé, aktuální a správné,

6. máte-li účet Služby skupinových cest Hotels.com, budete zachovávat jeho přihlašovací údaje v tajnosti a ponesete plnou odpovědnost za použití vašeho účtu jakoukoli jinou osobou. Vyhrazujeme si právo z vlastního rozhodnutí odepřít přístup k této webové stránce komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, mimo jiné pro porušení ustanovení této Dohody.

SKUPINOVÉ REZERVACE HOTELŮ

Když zadáte požadavek na skupinovou rezervaci, náš partner pro Službu skupinových cest, společnost Lexyl Travel Technologies Incorporated, která podniká pod obchodním názvem HotelPlanner (dále jen „HotelPlanner“), jej rozešle do několika různých hotelů. Každý z nich na požadavek odpoví jednotlivě a zašle vám informace o svých cenách pro skupiny a o dostupných pokojích, a to buď v anglickém jazyce, v místním jazyce hotelu, nebo ve vašem jazyce. Odpovědi z jednotlivých hotelů si můžete zobrazit po přihlášení ke svému skupinovému účtu na Hotels.com z této webové stránky. Až obdržíte z hotelů odpověď, je podle pokynů v ní uvedených nutné kontaktovat hotel, který vám vyhovuje. Všechny další podrobnosti týkající se skupinové rezervace si dohodnete přímo s hotelem. Každá nabídka, kterou vám hotel učiní e-mailem, podléhá jeho vlastním smluvním podmínkám, a to především co se týče: (a) časové platnosti nabídky, (b) platebních podmínek, (c) storno podmínek a (d) pravidel pro výpočet poplatků za další služby.

DÁRKOVÉ POUKAZY HOTELS.COM

Dárkové poukazy Hotels.com nelze využít k úhradě rezervací provedených prostřednictvím Služby skupinových cest.

OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Společnosti Hotels.com ani HotelPlanner nepřebírají odpovědnost za žádné jednání ani opomenutí jakéhokoli hotelu, letecké společnosti, autopůjčovny nebo jiné společnosti poskytující služby turistického ruchu a neponesou žádné závazky za skutečné, náhodné nebo následné škody, které způsobily tyto subjekty nebo společnosti Hotels.com nebo HotelPlanner.

Smluvní podmínky programu Hotels.com™ Rewards

Za rezervace provedené prostřednictvím Služby skupinových cest se nepřipisují noci do věrnostního programu Hotels.com™ Rewards.

© 2002-2016 Hotels.com L.P. Všechna práva vyhrazena. Hotels.com, Hotels.com™ Rewards a logo Hotels.com jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hotels.com, L.P. v USA a dalších zemích.